ОБЩИ УСЛОВИЯ

Plod.bg е уебсайт, който представя възможности закупуване на продукти онлайн. Сайтът предлага зеленчуци и плодове (пресни и изсушени) на едро и дребно в рамките на град София и Софийска област, Република България. Настоящите общи условия информират потребителя за начина и правилата за ползване на сайта (Plod.bg). Всеки посетител е обвързан от правилата на настоящите общи условия по време на използване на уебсайта. Общите условия са валидни до окончателното напускане на потребителя.

Предоставяни услуги

Plod.bg представлява онлайн система за доставка, която предлага на потребителите следните услуги:

  • Информация за продуктите в сайта;
  • Продажба и доставка на продуктите;
  • Информация за производителя – фирма Супер Фреш ЕООД и продуктите предлагани в сайта.

Условия на доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Plod.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Клиентът поръчал стока от Plod.bg има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

  • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
  • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
  • Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на Plod.bg;
  • Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ, рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. Тази процедура е различна за различните доставчици и е възможно да бъде изменена по независещи от нас причини. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ. РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ КАКТО СЛЕДВА:

Рекламациите се приемат на електронната поща на сайта или на някой от посочените телефони в него. Официален отговор се изпраща от официалната електронна поща на магазина,

Други условия

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта Plod.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите на сайта Plod.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Plod.bg. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта Plod.bg. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood). Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на Plod.bg. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за използване на бисквитки

Потребителите могат да посещават сайта като тяхната лична информация е напълно защитена. Plod.bg НЕ СЪБИРА лични данни като имена, номера на кредитни карти, адреси и т.н. При посещенията на нашия сайт, ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

Cookies (бисквитки)

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас.

Бисквитките, използвани в Plod.bg, НЕ СЪБИРАТ Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта. Тази част от нашата политика за поверителност ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

  • Името на уебсайта, от която е дошла;
  • Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
  • Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер;

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.

Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Приемане

Чрез използването на този уеб сайт, вие се съгласявате, че Plod.bg може да постави бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

Какви данни събираме и защо?

Plod.bg използва: Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Никакво предаване на трети лица!

Plod.bg отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания, отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт. Вашите данни се използват ЕДИНСТВЕНО в сферата на организацията и НЕ СА ДОСТЪПНИ за трети лица.

Plod.bg НЕ ПРЕДАВА вашите лични данни и по-конкретно имейл-адресите Ви на трети лица, без Вашето съгласие!

Ако имате въпроси относно нашата политика на поверителност и/или общите условия на сайта Plod.bg, моля свържете се с нас ОТ ТУК